Profil spoločnosti

Naša spoločnosť vznikla síce v auguste 2008 ako spoločnosť s ručením obmedzeným, avšak táto je pokračovaním práce fyzických osôb, ktoré začali na slovenskom trhu pôsobiť už v roku 1995 na základe hlavných pracovných pomerov a živnostenského oprávnenia v oblasti účtovníctva, financií a ekonomiky. Za túto dobu sme nadobudli v oblasti účtovníctva a platnej legislatívy široké skúsenosti, ktoré pre našich klientov zaručujú kvalitné služby a spoľahlivosť.

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je poskytovať komplexné účtovné služby v oblasti podvojného a jednoduchého účtovníctva, miezd, personalistiky, ekonomiky, administratívy a poradenstva pre fyzické a právnické osoby, ako aj pre neziskové organizácie.

Účtovníctvo vedieme v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z., všetkých daňových a sociálnych zákonov a ich neustálych novelizácií.

Poskytneme Vám odbornú pomoc aj v oblasti zakladania živností, založenia spoločností s r.o. a s tým spojené povinnosti voči štátnym orgánom ako aj orgánom sociálneho a zdravotného zabezpečenia

Pri spolupráci s klientom je našou prioritou poskytnúť profesionálny prístup, flexibilitu, spoľahlivosť, dodržanie dohodnutých termínov, rozumné ceny a diskrétnosť pri riešení všetkých problémov v oblasti financií a účtovníctva tak, aby sa klient vedel plne venovať svojmu podnikaniu.

Naše služby sú poskytované pre každého klienta individuálne, na základe jeho požiadaviek a predložených podkladov. Medzi našich klientov patria najmä malé a stredné firmy, živnostníci, ktorí pracujú v najrôznejších oblastiach.

Firma pracuje s modernou počítačovou technikou v účtovníckom programe MONEY S3 od firmy CÍGLER SOFTWARE, spol. s r.o.

Na rozdiel od zamestnanca naša firma ručí v plnom rozsahu za správnosť spracovania účtovníctva a je proti prípadným rizikám aj poistená.

Aktuality

2. jún 2009
spustili sme našu webovú prezentáciu

dizajn: marek.vach ~ hosting: MacHosting